پربازدید

ویدیو

کووید-19

آتش سوزی های زنجیره ای در دو شهرک کبک

پلیس کبک برای یافتن عامل آتش زدن بیزینسها یک ستاد و فرماندهی موقت ایجاد کرد.

در فاصله دوم تا 21 دسامبر حداقل شش بیزینس در دو شهرک واقع در شمال شرقی مونتریال دچار آتش شده اند.

پلیس در پی آن است که عامل این آتش سوزیها را پیدا کند.

پنج مورد از این آتش سوزیها در شهرک Sorel – Tracy در 90 کیلومتری شمال شرقی مونتریال اتفاق افتاده که طی آن دو رستوران پیتزا، یک بار و دو بیزینس دیگر هدف قرار گرفته. آتش سوزی ششم در شهرک Contrecoeur در همسایگی شهرک اول رخ داده.

به گفته پلیس، انگیزه این آتش سوزیها روشن نیست.

 در همه آنها از تکنیک مشابهی استفاده شده.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136156بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19