اجاره: بیسمنت در آرورا

بیسمنت W/O پشت به Ravine

در منطقه آرورا

بازسازی شده، 1 خوابه، 2 سرویس با لاندری جدا

$1050 + 1/3 Utilities

416-897-9876

نظرات مسدود است.