تورنتو

clownweb

رژه سانتا کلاز

رژه سالانه معروفِ سانتا کلاز در تورنتو، یکشنبه 18 نوامبربا حضور دلقک ها، گروههای رقص، و نوازنده ها، از تقاطع بلور و بترست از…

mari

جدید: دارندگان اقامت دائم و موقت در صورت نقض قوانین جدید مربوط به ماری جوانا و impaired driving احتمال دارد مجوز اقامت در کانادا را از دست بدهند

دارندگان اقامت دائم یا موقت کانادا در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به ماری جوانا و impaired driving  در معرض جریمه و مجازات های…