خبر

7_cl_dufferin_east[1]

Hwy7 جدید

انتاریو در حال ساخت کریدور جدیدی برای بزرگراه Hwy7 جدید است که کیچنر-واترلو را به گوئلف متصل می کند. این مسیر 18 کیلومتر طول دارد…