خبر

Moridi

متن نامه دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل در پارلمان انتاریو به نماینده کنگره آمریکا در اعتراض به موضع وی درباره آذربایجان

جناب آقای دنا روربارکر نماینده کنگره آمریکا واشنگتن – ایالات متحده آمریکا آقای رورباکر موضوع: (1) اطلاعیه مطبوعاتی شما مورخ 26 جون 2012 (2)…