ایران

جیسون کنی از چهره های سرشناس حزب محافظه کار کانادا

حزب محافظه کار کانادا به رهبری آقای هارپر، درصدد است تا خدمات کنسولی برای کانادایی های ایرانی تبار ارائه کند

«درصورتی که حزب محافظه کار مجدداً در انتخابات پیروز شود، امکاناتی را ارائه خواهد کرد تا خدمات کنسولی به کانادایی های ایرانی تبار از…