کانادا

h-h

دیگران چه گفتند؟

– نخست وزیر کانادا استفن هارپر آقای هارپر روز شنبه 26 ژانویه با صدور بیانیه ای گفت: “از طرف دولت مان، من انتخاب خانم کاتلین وین…