کانادا

شركت كنندگان در ميزگرد به ترتيب عبارت بودند از (از راست به چپ):
احمد تبريزي سرپرست بنياد پريا، جو دنيل نماينده پارلمان كانادا از حوزه دان ولي ايست، كاستاس منه گاتيس نماينده پارلمان كانادا از حوزه ريچموندهيل، جيسن كني وزير كار و خدمات اجتماعي كانادا، جان وستن نماينده ونكوور وست ـ سان شاين كوست در پارلمان كانادا و رابط دولت كانادا با كاميونيتي ايراني كانادا، زرين محي الدين، صمد اسدپور عضو هيئت مديره كنگره ايرانيان كانادا، مهرداد صبوحي، منوچهر ميثاقي، مايكل پارسا، فريدون زاهدي، كوين راد، علي وكيلي، دكتر محمد ظهوري، اردشير زارع زاده و دكتر فرخ زندي رئيس هيئت مديره كنگره ايرانيان كانادا ـ عكس از سلام تورنتو

دیدار و گفتگوی جیسون کنی وزیر کار و خدمات اجتماعی کانادا با نمایندگان جامعه ایرانی در باره وضعیت ایران

بعدازظهر جمعه 13 دسامبر آقای جیسون کنی،وزیر کار و خدمات اجتماعی کانادا، جان وستون، نماینده پارلمان کانادا و رابط دولت کانادا به اتفاق دو تن دیگر از نمایندگان پارلمان کانادا با 11 تن از نمایندگان جامعه ایرانی در بزرگشهر تورنتو دیدار و در باره وضعیت ایران، تحریم‌ها، مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و نیازهای جامعه ایرانی- کانادایی گفتگو و مذاکره و مشورت کردند.

Beverley-McLachlin

عدم دسترسی کانادایی های کم درآمد به خدمات قضایی

دسترسی داشتن به سیستم قضایی و دادگستری، یکی از نیازهای مبرم مردم است. بخصوص در دوران کنونی، باتوجه به ساختار زندگی صنعتی و مدرن، این نیاز از همیشه بیشتر است. اما کانادایی ها تا چه حد به سیستم قضایی دسترسی دارند و با چه سهولت و یا دشواری به آن دست پیدا می کنند؟