گفتگو

فرحناز جاهد؛ مادر ، همسر و داراي دو فرزند، مهندس کامپيوتر، داراي سالها تجربه در سمت هاي پر مسئوليت برنامه نويسي، تحليل سيستم ها در تکنولوژي IT و مديريت شرکتهاي بزرگ، کارشناس و مشاور بيمه و سرمايه گذاري با نمايندگي از بيش از 20 شرکت مهم بيمه و سرمايه گذاري درکانادا.

گفت و گو با اولين بانوي ايراني ـ کانادايي از استان انتاریو منتخب به عضویت در انجمن بين المللي مشاورين خبره امور مالي و بيمه

در صنعت بيمه و سرمايه گذاري، قريب به پانزده سال است که با نام خانم فرحناز جاهد آشنا هستيم. او با برگزاري سمينارها، نوشتن…