مقالات

page-06

مردمانی عاشق صلح

صحبت از احتمال تحریم بیشتر ایران، و ترور دانشمند هسته ای ایران در خیابانهای تهران، و ابراز نگرانی از احتمال بسته شدن تنگه هرمز،…

no-sound

صدای بیصدا!

سیاوش   کسرایی سرود: «گوشم فرودگاه صداهای بیصداست.» و نازنین افشین جم میگوید: «میخواهم صدای بیصدا ها باشم.» اما من گوشم این روزها سوت میکشد….