مقالات

wire

تداوم نفرت

 شعله خلیلی حادثه نیست. اتفاق نیست. کار یک روز، یک هفته، یک ماه نیست، نفرتی که سرباز آمریکایی را در افغانستان در دل شب…

taking-action

از شعار تا عمل

همکاری یعنی ناهار خوردن نماینده نیودموکرات با نماینده محافظه کار در رستوران پارلمان کانادا (گزارش دکتر محمد تاج دولتی از سفر به اوتاوا و بازدید پارلمان…