مقالات

Hands

یک دست یا یکدست!

ساختمان هایی عظیم، سالن های وسیع، دیوارهای بلند، پنجره هایی فراخ. پرده های گرانقیمت زری باف و رنگارنگ و آویزان از ارتفاع بلند که شانه کج کرده و…

Prticipate

گفتم ، گفت

خانمی که شمرده صحبت می کرد و به احترام، با سابقه ای قریب به 20 سال زندگی در کانادا، آشنا به بعضی نکات و آگاه از…

It's safe

خیابان دو طرفه

تلفن زنگ می زند. گوشی را بر می دارم. شخصی است با دلی پر از شکایت و اعتراض و انتقاد. اسمش را می پرسم. حاضر نیست بگوید….

Canada

اُ کانادا!

بیست سال پیش کمتر کسی با کلمه کامپیوتر آشنا بود و نام “اینترنت” را هیچ کس نشنیده بود. امروز شما می توانید از نزدیک قطب شمال…