مقالات

Sickkids

به عمل کار برآید

روز جمعه اول جون به دعوت دوست گرامی علیداد مافی نظام که هم عضو هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا و هم موسس سازمان غیرانتفاعی West…

F

درک دو نسل

هرچه کارها بیشتر به جوان ها سپرده می شود اوضاع بهتر می شود. کارها را به جوان ترها بسپارید. خود نظاره کنید. کمک فکری کنید. صد البته که…

Azadi

در ستایش آزادی

این روزها در کانادا، همه جا بحث ایران و مسائل و موضوعات مرتبط با ایرانیان و نیز کانادایی های ایرانی تبار است. چهارشنبه 9…