مقالات

Future+image+(httphasnainc.wordpress.com20101022building-for-the-future)[1]

آینده!

آلودگی محیط زیست؟ جنگ و درگیری های نظامی؟ فساد اخلاقی؟ بیگانگی انسان با خود و اجتماع خود؟ تسلیحات و جاه طلبی های اتمی؟ بیماری های عجیب و غریب؟…

Deforestation-facts-Deforestation-reason

پیش بینی !

برای “انسان” چندین تعریف وجود دارد. یکی از تعاریف آن است که: انسان موجودی است که قدرت پیش بینی دارد و همین او را…

2054535392_daaa183d30[1]

کودکان ایران!

خبرهایی که از وضعیت دارویی و پزشکی در ایران می رسد اصلاً خوب نیست. ما اینجا در فراوانی نسبی و ایمنی عالی و هوای پاکیزه…

John_Quincy_Adams_Presidential_Dollar_500

آمریکایی ها!

در را دیدن و دروازه را ندیدن خصلت بدی است. در تعطیلات اخیر چند فیلم کلاسیک آمریکایی دیدم. بعضی از آنها به قرار زیر…