مقالات

اگر شخص پرداخت کننده نفقه را پرداخت نکند گواهی نامه رانندگی وی لغو می شود و گذرنامه او باطل می گردد.

جدایی و طلاق

مسائل قانون خانواده هنگام جدايي و طلاق بروز مي کند. قانون خانواده درباره حقوق همسران، والدين و فرزندان مي باشد. نفقه همسری Spousal Support…