مقالات

pink

ما و آنها

سال 1973 آلبومی منتشر شد به نام Dark Side of the Moon که ایده های تازه آورد. بعد از تولید این آلبوم، موسیقی چیز…