تاریخ

Senator Cairine R. Wilson
National Archives of Canada

کانادا در یکصد و پنجاه سال گذشته: اولین جلسه مجلس بریتیش کلمبیا، تشکیل انستیتوی زنان انتاریو،طولانی ترین نخست وزیری در کانادا، اولین سناتور زن کانادا و…

سال 2017 مصادف است با یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کشور کانادا. در این یکصد و پنجاه سال در کانادا چه اتفاقاتی افتاده که…

Dew_line_1960

کانادا در یکصد و پنجاه سال گذشته: جدول تعیین وقت استاندارد، اولین کتابخانه عمومی انتاریو، کشف انسولین، شبکه سراسری رادار، اولین عمل پیوند کبد

سال 2017 مصادف است با یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کشور کانادا. در این یکصد و پنجاه سال در کانادا چه اتفاقاتی افتاده که…