avatar

فرحناز جاهد

Untitled-10

ارزش سلامتی

به احتمال زیاد بیشتر شما در مورد اتفاقی که در دادگاههای کانادا روی داده مطلع هستید. مردی که برای هزینه مداوای سرطان خود مجبور…