avatar

فرحناز جاهد

health

ارزش سلامتی

به احتمال زیاد بیشتر شما در مورد اتفاقی که در دادگاههای کانادا اتفاق افتاده مطلع هستید. مردی که برای هزینه مداوای سرطان خود مجبور…