avatar

سلام تورنتو

فرزانه معاون

موسسه کانادایی با همکاری یونسکو، مجموعه‌ای از 8 داستان برای کودکان، از 8 نویسنده، به 8 زبان، ازجمله فارسی منتشر می‌کند

روزهای 26 و 27 و 28 سپتامبر در کانادا «روزهای فرهنگ» است و به همین مناسبت در سراسرکشور برنامه‌های گوناگون فرهنگی برگزار می‌شود. در…