Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 19 March 08, 2018 1396 اسفند 17 پنجشنبه رامین سیروسی با عرض سلام و آرزوی اوقاتی خوب برای شما، همانطور که واقف هستید همه هفته در این صفحه در مورد یکی از پروژه های مطرح تورنتو با شرایط فوق العاده با شما صحبت می کنم. این شرایط ویژه عموما برای مدتی کوتاه عرضه می شود و هدف شرکت سازنده آن است که مردم و سرمایه گذاران را به خرید تشویق کند. در اکثریت موارد پس از گذشت مدتی شرکت سازنده این مشوق های خرید را برمی دارد و بقیه پروژه را با شرایط عادی می فروشد. این شرایط ویژه می تواند شامل یک تخفیف برای مدت کوتاه باشد، یا آنکه بیلدر در مقطعی تصمیم می گیرد که پارکینگ و انباری را به صورت مجانی به خریداران عرضه کند. در بعضی دیگر از موارد هم سازنده ها شرایط پیش خرید را آسانتر می کنند و از خریداران پول پیش کمتری می گیرند. پروژه این هفته، deposit و ساختمانی استکه شرکتسازنده بسیار معروف و قدیمی آن تصمیم گرفته که واحدهای خود را برای مدت کوتاهی به صورت قسطی واگذار کند که پیشخرید را بسیار آسانتر کرده است. اجازه بدهید تا شرایط پیش فروش فعلی سایر پروژه ها را بررسی کنیم تا ببینیم شرکتهای سازنده آپارتمان با چه شرایط و چه مبلغ واحدهای آپارتمانی را پیش فروش می کنند. فرض کنید که شما به دفتر یک شرکت سازنده معتبر (بیلدر) مانند ترایدل می روید. پروژه در سه سال بعد آماده خواهد بود و شما یکی از واحدها را انتخاب می کنیـد و تصمیـم بـه خریـد آن می گیرید. پس از اینکه واحد دلخواه خود را انتخابکردید در انتها نماینده بیلدر قرارداد پیش خرید را آماده می کند. در متن قرارداد پیش خرید، زمان کامل شدن و تحویل واحد شما به همراه پولها و چکهایی که شما تا زمان تحویل به شرکت سازنده خواهید پرداخت، نوشته شده است. اکثر بیلدرها در قرارداد خود از پیش خریدکنندگان مبالغیرا در فاصله زمانیسه ماهه ماهه می گیرند و جمع این مبالغی که شما 6 تا درصد 20 تدریجا به بیلدر می پردازید معادل قیمت آپارتمان شماست. برای مثال اگر شما یک هزار دلار 600 خوابه را به قیمت 2 آپارتمان درصد 20 پیش خرید کنید، بیلدر از شما معادل هزار دلار را در طول 120 کل این مبلغ یعنی یکی دو سال به تدریج می گیرد. نحوه گرفتن هزار دلار در چهار قسط خواهد بود. 120 این درصد قیمت 5 به عبارت دیگر هر قسط معادل ماه از قسط 6 خرید است که به فاصله سه ماه تا قبلی به بیلدر پرداخت می شود. در مثال بالا که هزار دلار بود، 600 قیمت پیش خرید آپارتمان درصد) خواهد 5( هزار دلار 30 هر قسط معادل قسط به بیلدر 4 بود و شما تا زمانی تکمیل پروژه درصد یا 20 خواهید پرداخت که کلا معادل هزار دلار خواهد شد. 120 این شرایط پیش خرید در اکثریت موارد به درصد انجام می شود. 5 صورت بالا و با اقساط حال به پروژه این هفته می پردازم. بیلدر فوق در 20 این هفته، واحدهای طبقات بالای خود (طبقه به بالا) را برای پیش فروش عرضه کرده. با صحبت هایی که با شرکت سازنده انجام شد، سازنده فوق که سومین سازنده بزرگ آپارتمان در کل انتاریو است، قبول کرده که برای مدت کوتاهی واحدهای خود را به صورت قسطی ماه به ماه پیش فروش کند. برای این منظور شما هزار دلار را به بیلدر می پردازید 10 مبلغیحدود که در زمان پیش خرید انجام می شود و بعد از آپارتمان با پیشخرید قسطی و امکان اجاره دادن بالا 60 ادامه مطلب در صفحه

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=