Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 15 1396 اسفند 17 پنجشنبه March 08, 2018 گرفته که نسبت به مدت مشابه در سال مورد بیشتر بوده. 3200 حدود 2016 دولت انتاریو برای جلوگیری از مرگهای ناشی از مصرف این مواد، بسته های در اختیار مراکز گوناگون naloxone و داروخانه ها قرار داده و اخیرا نیز نوع جدیدی از این داروی حیاتی را به صورت اسپری در اختیار داروخانه ها قرار داده. موجب Naloxone استفاده سریع از برگشـت حـالـت رو بـه مـرگ کسانـی می شود که به علت مصرف مخدرهای مذکور در معرض خطـر مرگ هستند. نالاکسون رایگان است. اتاق خبر سلام تورنتو مرگهای ناشی از مصرف مسّکن های ـ در انتاریو به شدت Opioid تخدیری ـ افزایش یافته. آمارهای جدید دولتی حاکی است در ده نفر در 1053 تعداد 2017 ماه اول سال انتاریو به دلیل مصرف این مواد جان خود را از دست داده اند، در حالی که در ده ماه تعداد این مرگها کمتر از 2016 نخست سال نفر بوده. 700 ، بیش 2017 از اول ژانویه تا آخر اکتبر سال مورد مراجعه مرتبط با مصرف این 7650 از مواد به بخش های اورژانس انتاریو صورت افزایش شدید مرگهای ناشی ـ توزیع رایگان از «اوپیود» در انتاریو پیشگیری کننده ها در داروخانه ها

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=