Salam Toronto

18 Salam Toronto Weekly 6 March 08, 2018 1396 اسفند 17 پنجشنبه سمبلزنانشجاع وایولا دزموند کانادا و عدالتجوی اتاق خبر سلام تورنتو استان پرینس ادوارد آیلند یک برنامه پذیرش مهاجر بیزنسی دارد که به موجب آن متقاضیان متعهد می شوند بیزنسی را برای مدت یکسال «در داخل» این جزیره اداره کنند تا بتوانند اقامت دائم بگیرند. اما آماری که در اختیار کندین پرس قرار درصد 20 گرفته نشان می دهد حدود متقاضیان بالغ بر یکصد روز از یکسال را در خارج از کشور بوده اند و با وجود این موفق به دریافت اقامت دائم شده اند. یکی از کارشناسان برنامه های مهاجرتی کانادا به کندین پرس گفته جزیره پرینس ادوارد ایلند باید استانداردهایش را از این نظر بالا ببرد و به سطح استانهای دیگر برساند. این برنامه که P.E.I.`s Provincial Nominee Program نام دارد از مهاجران می خواهد که بیزنسی را به صورت «فعال و پیوسته از داخل پرینس ادوارد ایلند» اداره کنند ولی در عین حـال قرارداد مربوطه آنها را متعهد می کند که تنها نیمی از سه سال را در داخل کانادا بگذرانند. اداره مهاجرت استان گفته استاندارد مربوطه را بازبینی خواهد کرد ولی قولی نداده. حقیقت این است: هر جا زنان هستند هیجان زندگی بیشتر است! (ناشناس) گلها زیباترین موجودات جهان هستند؛ البته بعد از زنان. کریستین دیور مبارک باد! روز جهانی زن مارچ 8 مهاجران بیزنسی پرینس ادوارد ایلند چه خوش سفرند! به زودی بانک مرکزی کانادا با کمال افتخار عکس وایولا دزموند را به عنوان سمبل شجاعت و مبارزه برای عدالت، بر روی دلاری حک خواهد 10 اسکناس های جدید کرد. وایولا اولین زن کانادایی خواهد بود که تصویرش بر روی یکی از اسکناس های رایج کانادا ظاهر خواهد شد. ، اقدام 1946 در غروب یکی از روزهای پاییز شجاعانه یک زن و ایستادگی او در مقابل نژادپرستی، به لحظه ای تعیین کننده در تاریخ کانادا تبدیل شد. زنی بود Viola Desmond وایولا دزموند 8 صاحب بیزنسی موفق در نواسکوشیا که در ، نپذیرفت که قسمت «فقط مجاز 1946 نوامبر برای سفیدپوستان» در سالن سینما را ترک کند. در نتیجه او را زندانی کردند، محکومش شناختند و جریمه اش کردند. اگرچه کوشش او برای آنکه این «محکومیت» را لغو کند به جایی نرسید ولی داستان او به نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر کانادا تبدیل شد. پرونده دادگاهی وایولا دزموند یکی از اولین چالش های حقوقی علیه جداسازی های نژادی در کانادا است. اپریل 15 سرانجام دولت نواسکوشیا در او را ـ اگرچه پس از مرگ ـ مورد 2010 عفو قرار داد. عفو از سوی مایان فرانیس نیابت فرمانداری نواسکوشیا ـ اولین سیاهچوست نواسکوشیا و دومین سیاهپوست کانادایی که به این مقام رسیده بود ـ اعطا شد و نخست وزیر وقت نواسکوشیا رسما از وایولا دزموند معذرت خواهی کرد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=