Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 33 1396 اسفند 3 پنجشنبه * برای درک و آگاهی بیشتر در این زمینه و یا انواع دیگر بیمه ها، سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی Info@farahfinancials.com م یتوانید از طریق ایمیل بامامکاتبهکنید. * برای دریافت پاسخ سئوالات خود با تلفن تماس بگیرید. 416 ـ 894 ـ 8944 * علاقه مندان به رادیو و تلویزیون می توانید همزمان بیننده برنامه های ما در تلویزیون تصویر ایران یا شنونده رادیو از رادیو صدای ایران باشید. هر سه شنبه در میان بعدازظهر 6-5 باشید. YouTube * بیننده کلیپهای اطلاعاتیما در www.youtube.com/farahfinancials1 در Farahfinancials.com w - Page * با صفحه ارتباط برقرار کنید و با لایک کردن آن Facebook باعث تشویق و دلگرمی ما شوید. February 22, 2018 فر حنا ز جا هد مطمئن باشید شما هم یکی از کسانی هستید که بمبی ساعتی به همراه دارد که در حال تیک تیک کردن است در حالیکه خودتان هم از آن خبر ندارید و در زمان معینی منفجر خواهد اموال TAX شد!! بله بمب ساعتی بنام مالیات . خود را از مالیاتها و فی ها حفظ کنید!!؟؟ آیا می دانستید که مالیاتها و فی های مربوط به می تواند دارایی )Probate( انحصار وراثت درصد کاهش دهد؟ 50 شما را تا بله این همان بمب ساعتی است که شما ندانسته دکمه آن را زده و به راه انداخته اید که پس از «خدای نکرده فوت شما» منفجر خواهد شد و نیمی از اموال شما را با خود خواهد برد. درست مثل اینستکه سرمایه و دارایی های ما (منقول و غیرمنقول) در هنگام فوت فروخته شوند. بخشی ازآن به همسری که در مگر اینکه شوند تا )Roll over( قید حیات است منتقل بخشی از هزینه نیز در آینده و پس از فوت نفر دوم بررسی، برآورد و پرداخت شود. مالیات حاصل از این نقل و انتقال میتواند بسیار سنگین و جدی باشد ضمن اینکه بستگی به تعیین نمودن وراث و اینکه در چه استانی زندگی می کنید نیز دارد. چه چیزهایی شامل مالیات خواهند شد؟ در واقع هر دارایی که پس از فوت همسر اول بدون محاسبه و کسر مالیات به نفر بعد منتقل شده بود و مالیات آن به دلیل این انتقال به در صورت فوت Differed تعویق افتاده بود نفر دوم کاملاً شامل مالیات خواهد شد. این موارد شامل حساب پس انداز بازنشستگی )RRSP و RRIF( و حسابهای وابسته به آن درصد بهره ها و ارزش 50 ً پول نقد و ضمنا افزوده سرمایه ها و دارایی های دیگر و املاک خواهند بود. پیچیدگی مسائل مالیاتی در چنین مواقعی بسیار مهم و قابل توجه می باشند. در استانهایی با )Probate Fee( هزینه بالای انحصار وراثت مثل انتاریو، نوااسکوشیا و بریتیش کلمبیا این فی ها میتوانند دارایی های شما را باز هم بیشتر و بیشتر تقلیل دهند. همانطور که اشاره کردم در کانادا میتوان ملک را مستقیماً به همسر و یا پارتنر خود واگذار کرد بدون اینکه در این مرحله مالیات داده شود (البته نه همه آنها را) حتی حسابهای را می توان منتقل RRSP رجیستر شده مثل کرد ولی در واقع مسئولیت و ضرر ناشی از ”TAX“ بمب ساعتی بنام مالیات مالیات و فی ها را به بعد از فوت آنها منتقل می کنیم. در نتیجه پس از فوت نفر دوم باید مالیات بسیار زیادی پرداخت شود که منجر به فروش دارایی ها برای پرداخت آن میگردد و متأسفانه احتمال زیادی دارد که وضعیت مارکت در آن هنگام خیلی بر وفق مراد نبوده و پایین بودن قیمتها و ارزش دارایی ها موجب فروشی همراه با ضرر باشد و دیده شده که فروش آنها به آسانی که تصور می رفته نیست و در این حالت بازماندگان برای حفظ دارایی ها مجبور به تهیه پول زیاد یا وام برای پرداخت مالیات خواهند بود. انتخاب بهتر در این کشور بیمه عمر لازم است بدانید که تنها وسیله ای است که می تواند دارایی شما را بطور مؤثری به نفع بازماندگان حفظ و شامل مصون نماید. زیرا تنها چیزی است که نمی شود. Probate مالیات و انحصار وراثت بجای فروختن دارایی ها و یا وام (قرض) گرفتن پول به منظور پرداختهزینه های انحصار وراثت و مالیات با هدف حفظ اموال و دستاوردهایمان که هر دو همسر را نوع خاصی بیمه میتوان از پوشش می دهد استفاده نمود. در این نوع قراردادهای بیمه هر دو نفر تحت پوشش هستند و مبلغ بیمه در صورت فوت نفر دوم و به منظور پوشاندن هزینه مالیات ها، انحصار وراثت، دیونی که برگردن داشتیم، قروض و وامهایمان و تمامی هزینه های دولتی نقل و انتقال می تواند مورد استفاده قرار گیرد در نتیجه دارایی ها با مقرون به صرفه ترین روش دست نخورده باقی می مانند. و این یکی از مؤثرترین راهها برای برنامه ریزی به منظور حفظ دارایی ها می باشد که دیر یا زود باید به آن توجه جد ی و در مورد آن اقدام نماییم زیرا همه با آن مواجه خواهیم شد. لطفا به این نکات توجه کنید. موفق باشید مهندس فرحنازجاهد Member of Million Dollars Round Table -MDRT کارشناس ارشد بیمه ، مشاور در سرمایه گذاری های تضمینی

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=