Salam Toronto

1396 اسفند 3 پنجشنبه Salam Toronto Weekly 28 پروسه پس 2018 ژانویه 11 بدین ترتیب، از گرفتن شهروندی یک فرد به نحو چشمگیری تغییر کرده، و اشخاصی که شهروندی شان با احتمال لغو شدن روبرو است، می توانند انتخاب کنند که یا دادگاه فدرال به کیس آنها رسیدگی کند، و یا وزیر مهاجرت در مورد کیس شان تصمیم بگیرد. دادگاه فدرال یک دستگاه قضایی مستقل است که قبل از آنکه تصمیم نهایی در مورد لغو شهروندی کسی گرفته شود، قادر است به درخواست آن شخص و یا درخواست نمایندگان دولت، به آن کیس رسیدگی کند. هدف این است که به شخص فرصت داده شود تا کیس خود را در مقابل یک تصمیم گیرنده مستقل مطرح کرده و از خود دفاع کند، تا بدین ترتیب پروسه تصمیم گیری برای پس گیری شهروندی منصفانه تر طی شود. حتی در مواردی که شخص از وزیر مهاجرت بخواهد در مورد کیس او تصمیم بگیرد، هنوز این فرصت را دارد که خواهان بررسی تصمیم وزیر مهاجرت توسط دادگاه فدرال شود. لغو شهروندی اقدامی بسیار قاطع و معمولا آخرین قدم در پروسه تحقیقات است. معمولا تحقیقات توسط پلیس آرسی ام پی و آژانس انجام می شود CBSA خدمات مرزی کانادا تا تعیین کنند دلیل محکمی برای لغو شهروندی وجود دارد یا خیر. اگر آنها به این نتیجه برسند که دلیل محکمی برای لغو شهروندی وجود دارد در این صورت شخص اخطاری دریافت می کند مبنی بر شروع پروسه لغو شهروندی. از دست دادن شهروندی کانادا موضوعی 28 February 22, 2018 تغییراتجدیددر پروسهکسب شهروندیکانادا زینب ضیایی ـ وکیل رسمی دادگستری کانادا شماره های گذشته در چند مقاله به طور در مفصل درباره تغییرات جدیدی که دولت لیبرال در قانون شهروندی به عمل آورده 2017 اکتبر 11 توضیح دادم. مهمترین تغییر از به اجرا درآمد که به موجب آن متقاضیان واجد شرایط که به طور فیزیکی برای سه سال در کانادا بوده اند می توانند برای شهروندی اپلای کنند. در نتیجه این تغییر، وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی در دو هفته اول به اجرا هزار اپلی کیشن 30 درآمدن این تغییر، بیش از جدید دریافت کرد که بیش از دو برابر تعداد در اپلی کیشن هایی بود که قبل از تغییرات دریافت می شد. هر ماه اما این آخرین تغییرات نبود، بلکه چند تغییر به اجرا درآمده اند 2018 مهم دیگر نیز در سال که شامل موارد زیر می باشند: ـ تغییر در پروسه پس گرفتن شهروندی 1 کسانی که به شیوه «مهاجرت و طی پروسه» شهروندی کانادا را )naturalization( دریافت می کنند، در چند حالت ممکن است شهروندی شان را از دست بدهند. بعضی از این موارد به قرار زیر هستند: کسانی که شهروندی خود را از طریق الف: معرفی خود به شکل غلط و جعلی در اپلی کیشن false representations خود کسب کرده باشند. اگر مرتکب تقلب و فریب شده باشند (چه ب: در اپلی کیشن اقامت دائم و چه در اپلی کیشن شهروندی) آگاهانه شرایط و وضعیت خود را پنهان پ: کرده باشند. علاوه بر اینها، شهروندی کسانی که مرتکب تروریسم، خیانت و یا جاسوسی شوند، و نیز شهروندی کسانی که به عضویت گروهها و گنگ های مسلح چه در داخل و چه در خارج درآمده باشند، ممکن است پس گرفته شود. ، تصمیم لغو شهروندی 2018 ژانویه 11 تا توسط وزیر مهاجرت گرفته می شد. اما به ،2017 موجب تصمیم دادگاه فدرال در می این روش غیر منصفانه دانسته شد. دلار کاهش داده تا هیچ تفاوتی از 100 به 430 این جهت نباشد. دولت نیز قول داده که 19 دلار اختلاف را به همه متقاضیانی که بین اپلای کرده 2018 فوریه 16 تا 2017 جون اند بازگرداند، که برای این منظور مستقیما از سوی دولت با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد تا چگونگی بازپرداخت به اطلاع آنها برسد. (با توجه به اهمیت ترم ها و تعابیر و تعاریف حقوقی، برای آشنایی دقیق تر به متن انگلیسی مراجعه نمایید.) 82 این مطالب در صفحه مشتاق دریافت نظراتشما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با من در میان zeynab@ziaielaw.com ب گذارید: بسیار جدی است که پیامدهای ناگواری برای زندگی و آینده شخص دارد. بسته به دلیل لغو شهروندی، شخص ممکن است نه تنها شهروندی بلکه همچنین اقامت دائم خود را از دست بدهد و در معرض اخراج از کانادا قرار بگیرد. با وجود محافظت جدید ـ امکان مطرح کردن پرونده در دادگاه فدرال ـ اگر شخصی در معرض لغو شهروندی خود قرار گرفته باشد، بسیار مهم و حیاتی است که سریعا به دنبال راهنمایی های حقوقی باشد. ـ تغییرات در اپلی کیشن های شهروندی 2 minors برای اشخاص کم سن و سال تغییراتی که سال گذشته در قانون شهروندی ایجاد شده به اشخاص زیر سن قانونی (زیر سال) اجازه می دهد که از طرف خود 18 سن برای دریافت شهروندی اپلای کنند. این تغییر موجب شده که اپلای کردن افراد زیر سن قانونی از طرف خود برای شهروندی آسانتر شود و دیگر مجبور نباشند متکی بر پدر و مادر یا سرپرست خود باشند تا برای آنها اپلای کند. برای application fee هزینه اپلی کیشن اشخاص زیر سن قانونی که همراه با پدر و دلار بود، و اگر 100 مادر خود اپلای کنند دلار بود. ولی خبر 530 خودشان اپلای کنند خوب برای کم سن و سالهایی که از طرف 2018 فوریه 16 خود اپلای کنند این است: از وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی هزینه اپلی کیشن برای اشخاص کم سن و دلار 530 سالی که برای خود اپلای کنند را از توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد نیز متفاوت است. *** زینب ضیایی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو و دارای لایسنس وکالت در انتاریو و نیویورک است. فعالیتهای حقوقی او بیشتر در شاخه های مهاجرت و بیزنس است. او معمولا روی پیدا کردن راه حل های مطلوب در پرونده های پیچیده مهاجرت با موکلانش همکاری می کند و در سطوح گوناگـون دادگاهی موکلانش را zeynab@ziaielaw.com نمایندگی می کند. تماس:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=