Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 92 Previous Page
Page Background

18

Salam Toronto Weekly

6

February 01, 2018

1396

بهمن

12

پنجشنبه

کمپانی کانادایی در دستکاری قیمت نان برای بیش از ده سال

7

دست داشتن حداقل

اتاق خبر سلام تورنتو

ماه قبل خبری منتشر شد مبنی بر دست

کاری در قیمت نان توسط بعضی از زنجیره

فروشگاههای بزرگ مواد غذایی.

این هفته اطلاعات جدیدی در این باره منتشر

شد.

کندین پرس، روز چهارشنبه اطلاعات تازه ای

را به نقل از مرکز فدرال نظارت بر رقابتها

منتشر کرد.

این اطلاعات از مدارک دادگاهی استخراج

شده.

مرکز نظارت بر رقابتها در این اسناد گفته که

معتقد است ابتدا مسئولان ارشد دو کمپانی

بزرگ عمده فروشی نان به اسامی

و

Canada

Bread Company Ltd

.

2001

در سال

George Weston Ltd

.

با هم به طور مستقیم توافق می کنند که

مشترکا قیمت نان را بالا ببرند. آنها سپس با

پنج مجموعه فروشگاه خرده فروشی بزرگ

ملاقات کرده و آنها نیز با افزایش قیمت خرده

فروشی نان توافق می کنند مشروط بر اینکه

رقبایشان نیز قیمت ها را بالا ببرند.

درصد

7

طبق این گزارش افزایش اولیه حدود

بوده که برای یک دهه اجرا می شود. این

کمپانی ها نه تنها قیمت نان را بالا می برند

بلکه قیمت سایر فراورده های نانوایی نظیر

Buns, Bagels

و

English Muffins

را هم بالا می برند.

Naan and Tortillas

طبق این اسناد، فروشگاههای خرده فروشی با

این افزایش قیمت موافقت می کنند مشروط

بر اینکه آن دو تولیدکننده عمده به طور فعال

قیمت گذاری ها را هماهنگ و مدیریت کنند

و کاری کنند که قیمت ها در خرده فروشی ها

همطراز باشند.

به موجب این اسناد، این توافق هفت / ده

خوانده می شود به این معنـا کـه هفـت

درصد افزایـش قیمـت عمـده فروشـی و ده

درصد افزایش قیمت برای مشتریان در خرده

فروشی ها.

در این گزارش از پنج مجموعه فروشگاه های

خرده فروشی بزرگ زیر به عنوان هم پیمانان

اجرای این توافق یاد شده:

لاب لا، وال مارت کانادا، سوبیز، مترو، و

جاینت تایگر.

نظر دادگاه انتاریو

درباره یک مسئله

مهم پزشکی

اتاق خبر سلام تورنتو

دادگاه انتاریو گفت پزشکانی که به دلایل

اعتقادی یا مذهبی از انجام سرویس های

پزشکی نظیر کمک به مرگ خودخواسته،

پیشگیریازحاملگییاسقطجنینامتناعمیکنند،

باید بیمار را به پزشک دیگری که می تواند همین

سرویس را ارائه کند ارجاع کنند.

به گزارش کندین پرس، گروهی مرکب از

پنج پزشک و سه سازمان حرفه ای یک چالش

حقوقی را در مخالفت با بعضی از پالیسی های

پزشکی انتاریو شروع کرده و معتقد بودند

اجرای این پالیسی ها با حق آزادی مذهب

و اندیشه آنها در منشور حقوق و آزادیها در

تضاد است.

این گروه گفته بودند مجبور کردنشان به ارجاع

بیماران به پزشکی دیگر مثل مشارکت در

درمان می باشد. ولی کالج پزشکان و جراحان

انتاریو در پاسخ گفته بود اگرچه این پالیسی

آزادی مذهبی پزشکان را محدود می کند، اما

این محدودیت قابل توجیه است.

دادگاه انتاریو نیز گفت مزایای این کار برای

عموم بر هزینه ای که برای پزشکان دارد،

غالب است.