• عملیات حیرت آور نجات یک زن از ارتفاع دهها متری جرثقیل