هفت ساعت گردنکشی مقابل پلیس در شب عروسی

پ پ پ

یکشنبه شب گذشته در انتاریو همه آماده استقبال از روز خانواده می شدند که یک تعطیلی عمومی است.

اما این مرد 52 ساله ساکن برلینگتون شب را با پرخاش و تهدید پارتنرش شروع کرد و با هفت ساعت مقاومت در مقابل پلیس ادامه داد و سپس در بازداشت پلیس به صبح رساند.

ماجرا از پارکینگ لات یک رستوران ایتالیایی در منطقه هالتون انتاریو شروع شد که در آن میهمانی عروسی برقرار بود. مرد و زنی در این پارکینگ لات در حال مشاجره بودند. قضیه حوالی 9:30 شب به پلیس گزارش شد. شاهدان به پلیس گفتند که «این مرد دارد زن را به این تهدید می کند که اسلحه ای خواهد آورد و به او شلیک خواهد کرد.»آگهی

خلاصه اینکه این مرد سوار اتومبیل می شود و با رانندگی خطرناک محل را ترک می کند. پلیس او را تعقیب می کند و با استفاده از مشخصات پلاک اتومبیل به محل سکونت او می رسد اما در همان لحظه فرد از خانه خارج می شود، سوار تراک می شود و قصد رفتن می کند.

اما افسر پلیس چراغ های امرجنسی را روشن می کند و آن مرد عقب آمده دوباره وارد محوطه گاراژ خانه می شود. بعد از تراک خارج شده شروع به حرف زدن با افسر پلیس می کند، و در واقع افسر پلیس را هم تهدید به شلیک می کند. سپس به داخل خانه رفته و با چاقوی بزرگی در دست پشت در می ایستد و چاقو را نمایش می دهد.

ماجرا را خلاصه کنیم، به گفته سخنگوی پلیس این مقاومت در مقابل پلیس از 10 شب تا 5 صبح ادامه می یابد و این شخص از بیرون آمدن و تسلیم شدن خودداری می کند.

در اوج این ماجرا، حدود 20 تن از نیروهای ویژه پلیس در محل حاضر بوده اند که سرانجام با کسب اجازه Warrant و انداختن گاز اشک آور از پنجره، وارد خانه می شوند و شخص را دستگیر می کنند. و شخص را با استفاده از تیزر از پا درمی آورند و دستگیرمی کنند.
به گفته پلیس این شخص با زنی که مقابل رستوران ایتالیایی تهدید کرده بود برای حدود پنج سال دارای «روابط عاشقانه» بوده اند، اما ازدواج نکرده و فرزندی ندارند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید