نمایش فیلم در پارک ها و سواحل تورنتو

Movie Nights in the Park is back in the Beach
نمایش فیلم در پارک ها و سواحل تورنتو

هرهفته چهارشنبه ها ساعت 8 شب در باغهای Kew و ایوان فیلمهای مطرح دنیا را می توانید تماشا کنید. جدول زمانبندی نمایش فیلمها به شرح زیر است:

beaury12

July 18 at Kew Gardens — Beauty and the Beastآگهی

l

July 25 at Ivan Forrest Gardens — League of Their Own

h

Aug. 1 at Kew Gardens — Honey I Shrunk the Kids

hf

Aug. 8 at Ivan Forrest Gardens — Hidden Figures

ferd

Aug. 15 at Kew Gardens — Ferdinand

bg

Aug. 22 at Ivan Forrest Gardens — Blades of Glory

ww

Aug. 29 at Kew Gardens — Wonder Woman

آدرس باغ ها به شرحِ زیر است:

Address: Kew Gardens,
2075 Queen St E, Toronto, ON M4E 2N9

Address: Ivan Forrest Gardens,
131 Glen Manor Dr, Toronto, ON M4E 1J3

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید