مجید جوهری نماینده نمونه سال در عرصه خدمات بهداشت روان

پ پ پ

اتحادیه کانادایی بهداشت روان کانادا (CAMMH) مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در پارلمان کانادا را به عنوان نماینده نمونه سال در زمینه مقابله با بیماریهای روحی ـ روانی برگزید.
این اتحادیه هر سال نماینده نمونه و سازمان نمونـه در ایـن عرصـه را در سطـح ملـی برمی گزیند و از آنها به خاطر خدمات چشمگیرشان در این عرصه قدردانی می کند.
مجید جوهری از مروجان و فعالان جدی بهداشت روان در سطح کاناداست که در سطح پارلمان نیز برای جلب حمایت و کمک نمایندگان احزاب در این عرصه بسیار فعال است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید