فستیوال دلقک ها

پ پ پ

نمایش هایی با گریم و لباس دلقک ها در جشنواره پنج روزه «دلقک ها» در مکانهای مختلفی در تورنتو اجرا میشود. برای تهیه بلیط می توانید به وبسایت مورد نظر مراجعه کنید. این جشنواره 13 سال است که برگزار می شود و تاکنون 200 شو با 600 دلقک به روی صحنه برده است. 

HomeTriple2-1024x683

When: Wednesday, May 30 to Sunday, June 3
Location1: The Commons Theatre and Studios,
587a College St, Toronto, ON M6G 1B2
Location2: Monarch Tavern, 12 Clinton St, Toronto, ON M6J 2N8
Info: www.torontofestivalofclowns.com or 647-504-7873آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید