بازار نوروزیِ کانونِ آریا با حضورِ حاجی فیروز و موسیقیِ محلی

پ پ پ

بازار نوروزیِ کانونِ آریا با حضورِ حاجی فیروز و موسیقیِ محلی

چهارشنبه 14 مارچ تا دوشنبه 19 مارچ

بازار نوروزی کانون آریا امسال برای نوزدهمین سال پیاپی، و البته بزرگتر و باشکوهتر، در روزهای 14 تا 19 مارچ برگزار می شود تا بار دیگر همراه با شما، با جشن و سرور به پیشواز نوروز خجسته برویم. 

10 صبح تا 10 شب

Le Parc Banquet
Conference Centre
8432 Leslie Stآگهی

416- 893-1515

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید