بازارِ نوروزیِ بهار و دیار

پ پ پ

همراه با مسابقات رقص
با داوری محمد خردادیان، فتانه و قیصر

پنجشنبه 15 مارچ تا یکشنبه 18 مارچ

هجدهمین بازار نوروزیِ «بهار و دیار» همراه با برنامه های متنوع و مسابقه بزرگ رقص، با جوایز ارزنده، در روزهای 15 تا 18 مارچ برگزار می شود.
هنرمندان سرشناس فتانه، محمد خردادیان، و قیصر، داوریِ مسابقات رقص را به عهده خواهند داشت.

Richmond Green Park
1300 Elgin Mills Rd. East
Richmond Hill
416-830-8085آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید