آواز خوانی و داستانخوانی برای کودکان

پ پ پ

جالب است بدانید که هر جمعه از 2 مارچ از ساعت 10:30 تا 11:15 صبح به طور رایگان برای کودکان 5 سال و کمتر از 5 سال در کتابخانه اِولین گِریگوری برنامه داستانخوانی و موسیقی برگزار میشود. این برنامه به مدت چهار ماه تا پایان ماه جون ادامه دارد.

Family Time at Evelyn Gregory Library

Evelyn Gregory Library,
120 Trowell Ave., Toronto ON, M6M1L7آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید