10 سازمان صلح طلب کانادايي خواستار حمايت جاستين ترودو از «برجام» شدند

کنگره ايرانيان کانادا به همراه 9 سازمان  صلح طلب کانادايي در نامه اي مشترک به جاستين ترودو نخست وزير کانادا خواستار حمايت ايشان از قرارداد هسته اي با ايران و پايبندي دولت کانادا به مفاد اين قرارداد و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل شدند.

در اين نامه از نخست وزير ترودو درخواست شده که کانادا به عنوان عضو مسوول جامعه بين المللي و يکي از کشور هاي امضاکننده معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته با همکاري متحدين اروپايي «هرگونه اقدامي را که لازم است براي ممانعت از خروج يک جانبه ايالات متحده از برجام و متقاعد ساختن اين کشور به پذيرش مسووليتهاي خود در قبال اين قرارداد به عمل آورد و اين موضوع را از اولويت هاي سياست خارجي کانادا قرار دهد.»

متن کامل اين نامه به شرح زير است:آگهی

«حضور نخست وزير محترم جاستين ترودو،

نگارندگان اين نامه، متشکل از سازمانهاي غيرانتفاعي و اجتماعي، مايلند مراتب نگراني خود را در مورد تصميم احتمالي دولت آقاي ترامپ مبني بر خروج از قرارداد بين المللي هسته اي با ايران که «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) نيز ناميده مي شود ابراز نمايند. همانگونه که مطلع هستيد، در ماههاي اخير آقاي ترامپ قصد خود را در مورد خروج از قرارداد هسته اي با ايران اعلام نموده است. ايشان در طي سخنراني مقابله جويانه خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روز 19 سپتامبر 2017، يک بار ديگر نشانه هايي از نيت خود در مورد خروج از برجام را ابراز و اين قرارداد را براي ايالات متحده «شرم آور» خواند. اظهارات ايشان در اين مجمع عمومي در مورد قرارداد هسته اي ايران موجب نگراني ساير طرفهاي امضاکننده قرارداد و نيز مردم ايران گرديده است.

برجام نتيجه 12 سال مذاکره ديپلماتيک ميان شش کشور (گروه 5+1) و ايران بوده است. اين قرارداد همچنين بواسطه تصويب قطعنامه 2231 به تاييد شوراي امنيت سازمان ملل نيز رسيده است.

از ديد اکثر  ناظران آگاه، برجام يک پيروزي تاريخي سرنوشت ساز براي همکاري چندجانبه و ديپلماسي بين المللي تلقي مي شود. از زمان انعقاد، اين قرارداد به تاييد بيش از 90 کشور رسيده است که آن را راه اصلي و حياتي براي دستيابي به صلح و پايداري در يکي از ناپايدارترين نواحي جهان مي دانند. بسياري از متخصصين از اين هم فراتر رفته و معتقدند برجام به نحوي موفقيت آميز از يک برخورد فاجعه بار ديگر در منطقه خاورميانه پيشگيري نموده است.

ايران با تبعيت کامل از برجام، برنامه هسته اي خود را بطور قابل توجهي محدود نموده است و با يکي از دقيق ترين برنامه هاي بازرسي در تاريخ آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت نموده است. اين تبعيت ايران با هدف اطمينان دادن به جامعه بين المللي درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي اين کشور صورت گرفته است. در مقابل، تحريم هاي سنگيني که بر عليه ايران وضع شده بود و موجب صدمات سنگين بر اقتصاد ايران و زندگي روزمره ايرانيان گرديده بود به حال تعليق درآمده اند. از زمان اجرايي شدن قرارداد هسته اي، آژانس بين المللي انرژي اتمي در هشت نوبت پايبندي کامل ايران به مفاد برجام را تاييد کرده است. بعلاوه براساس موافقتنامه، آژانس کماکان به بازرسي و نظارت بر برنامه هسته اي ايران بطور منظم ادامه خواهد داد.

ما امضاکنندگان اين نامه با کمال احترام از دولت شما درخواست مي کنيم نقش خود را به عنوان عضو مسوول جامعه بين المللي و يکي از کشور هاي امضاکننده معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ايفا کرده و با همکاري با متحدين اروپايي کانادا، هرگونه اقدامي را که لازم است براي ممانعت از خروج يک جانبه ايالات متحده از برجام و متقاعد ساختن اين کشور به پذيرش مسووليتهاي خود در قبال اين قرارداد به عمل آورد و اين موضوع را از اولويت هاي سياست خارجي کانادا قرار دهد. بعلاوه، ما از دولت کانادا مي خواهيم که تعهد و پايبندي خود را به برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، مستقل از هرگونه تصميم و اقدامي که دولت آقاي ترامپ ممکن است به دنبال ان باشد، به صورت عمومي اعلام نمايد.

با احترام،

سازمان هاي امضا کننده اين نامه:

 • Iranian Canadian Congress (ICC)
 • Science for Peace
 • Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
 • Peggy Mason, President of the Rideau Institute and former Canadian Ambassador for Disarmament to the UN
 • The Group of 78
 • Hamilton Coalition To Stop The War
 • Independent Jewish Voices Canada
 • Toronto Coalition to Stop the War (TCSW)
 • Canadian Voice of Women for Peace

Ten Civil Society Groups Issue Joint Letter to PM Trudeau on Iran Nuclear Agreement

 • TEN CIVIL SOCIETY GROUPS ISSUE JOINT LETTER TO PRIME MINISTER TRUDEAU URGING HIM TO SUPPORT THE IRAN NUCLEAR AGREEMENT
 • “We ask the Government of Canada to publicly express its firm commitment to the JCPOA, and to comply with Resolution 2231 of the United Nations Security Council, regardless of the course of action that the Trump Administration may choose to adopt.”
 • October 11, 2017 – Ten Canadian civil society organizations issued a joint letter to Prime Minister Justin Trudeau expressing their concerns regarding the possibility of an imminent decision by the Trump administration to withdraw from the international nuclear agreement with Iran, also known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
 • The full text of the letter follows:

 

 • OCTOBER 11, 2017
 • The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P.
 • Prime Minister of Canada
 • Office of the Prime Minister
 • 80 Wellington Street
 • Ottawa, ON, K1A 0A2
 • Dear Prime Minister,
 • We, the undersigned NGOs, are writing to convey our concerns regarding the possibility of an imminent decision by the Trump administration to withdraw from the international nuclear agreement with Iran, also known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). As you are certainly aware, in recent months President Trump has expressed his intention to exit the nuclear agreement with Iran. During his confrontational speech at the United Nations General Assembly on September 19, 2017, President Trump once again signalled his intention to withdraw from the agreement and called the deal an “embarrassment” for the United States.  His statements in the UNGA regarding the nuclear agreement has been a cause for concern for other signatories to the agreement and for the people of Iran.
 • The JCPOA was the result of 12 years of diplomatic negotiations between the P5+1 countries and Iran. This agreement was subsequently ratified by the United Nations Security Council through the passage of Resolution 2231.
 • The JCPOA is considered by most knowledgeable observers as a monumental victory for international diplomacy, cooperation, and multilateralism. Since its creation, it has been endorsed by more than 90 nations as a vital path towards peace and stability in one of the most volatile regions of the globe. Many experts have gone further to posit that the JCPOA successfully averted another catastrophic conflict in the Middle East.
 • In strict adherence to the JCPOA, Iran has significantly limited its nuclear program and has agreed to one of the most thorough inspection regimes in history by the International Atomic Energy Agency (IAEA), with the goal of assuring the international community about the peaceful nature of its nuclear program. In return, major sanctions which were imposed on Iran and which had caused significant damage to the Iranian economy and to the daily lives of Iranian people have been lifted. Since the implementation of the nuclear agreement, the IAEA has, on 8 different occasions, verified Iran’s full compliance with the provisions of the JCPOA. Furthermore, in accordance with the agreement, the IAEA will continue to inspect and monitor Iran’s nuclear program on a regular basis.
 • We the signatories of this letter  respectfully ask that your Government work with its European partners and make it a foreign policy priority for Canada, as a responsible member of the international community and a signatory to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), to do all that it can to prevent the United States from unilaterally withdrawing from the JCPOA, and persuade the United States Government to uphold its responsibilities as outlined in the agreement. Furthermore, we ask the Government of Canada to publicly express its firm commitment to the JCPOA, and to comply with Resolution 2231 of the United Nations Security Council, regardless of the course of action that the Trump Administration may choose to adopt.
 • The undersigned organizations
 • – Iranian Canadian Congress (ICC)
 • – Science for Peace
 • – Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
 • – Peggy Mason, President of the Rideau Institute and former Canadian Ambassador for
 •  Disarmament to the UN
 • – The Group of 78
 • – Hamilton Coalition To Stop The War
 • – Canadian Voice of Women for Peace
 • – Independent Jewish Voices Canada
 • – Toronto Coalition to Stop the War (TCSW)
 • – Canadian Peace Congress

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید