گشایش یافت: مرکز ویژه پیشگیری از افراطی شدن جوانان در کانادا

پ پ پ

دولت کانادا به قول خود عمل کرد و «مرکز مبارزه با رادیکال شدن» گشایش یافت.

این مرکز با استفاده از بودجه دولت طرح ها و برنامه هایی برای جلوگیری از روی آوردن جوانان به سمت افراطی گرایی به اجرا می گذارد.

رالف گودل وزیر امنیت عمومی کانادا گفت این مرکز به جوامع کانادایی و کامیونیتی ها کمک می کند تا هر آنچه از عهده شان برمی آید را برای پیشگیری از خشونت و رادیکالیزه شدن قبل از وقوع تراژدی به عمل آورند.آگهی

به گزارش کندین پرس، مقامات کانادا از روز 6 جولای از عموم خواهند خواست تا پیشنهاداتشان را برای پیشگیری ارائه دهند.

ده پروژه مقدماتی پیشاپیش بودجه لازم را دریافت کرده اند.

طی ماههای آتی، مشاور ویژه ای تعیین خواهد شد تا با جوانان، رهبران کامیونیتی ها و متخصصان در سراسر کانادا ملاقات کند تا اولویت ها برای تدوین یک استراتژی ملی تعیین شود.

نام این مرکز به قرار زیر است:
Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید