کوه یخ، میهمان ناخوانده شهری در نیوفاندلند

پ پ پ

کوه یخ عظیمی که به کنار شهر فریلند در استان نیوفاندلند و لابرادور آمده، موجب هجوم توریست ها به این شهر شده و راهها را بند آورده.

مردم برای تماشای این کوه یخ اتومبیلها را متوقف کرده تا آن را خوب تماشا کنند. صدها نفر با شنیدن این خبر از شهر سنت جانز در یک ساعتی روانه فریلند شده اند. مردم دوربین به دست پیوسته عکس می گیرند. هلی کوپتری که در گوشه ای از کوه یخ نشسته همچون پشه ای به نظر می رسد.

کوه یخ چنان به شهر نزدیک شده که مردم می توانند عکس های خیلی خوب بگیرند.آگهی

هر چند مردم و توریستها خوشحال هستند ولی حال ماهیگیران فرق می کند چون کوه یخ مانع از ماهیگیری آنها شده.

امسال تعداد کوههای یخ در این منطقه بیشتر از پارسال شده و از ابتدای سال تاکنون 616 کوه یخ از این مسیر روانه مسیرهای کشتیرانی اقیانوس منجمد شمالی شده اند. کارشناسان بادهای شدید غیرمعمول و احتمالا گرمایش هوا را علت این پدیده می دانند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید