کالج پرستاران انتاریو نیز این قاتل زنجیره ای و پرستار سابق را گناهکار شناخت

کالج پرستاری انتاریو الیزابت وتلافر Elizabeth Wettlaufer را به خاطر زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای گناهکار شناخت.

پنل 5 نفره انضباطی این کالج گفت اعمال این پرستار سابق خفت بارترین رفتاری است که تا به حال شاهد بوده.

الیزابت وتلافر پرستار سابق انتاریو در جون گذشته اعتراف کرد که 8 شهروند ارشد را که تحت مراقبت او بوده اند کشته است. او از سوی دادگاه محکوم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید.آگهی

او با تزریق بیش از اندازه انسولین مبادرت به چنین جنایتی کرده بود.

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید