کافی شاپهای تیم هورتنز به د نبال سو کردن کمپانی مادر

کافی شاپهای تیم هورتنز به شکل فرانچایز اداره می شوند و حالا این فرانچایزها می خواهند کمپانی مادر را سو کنند. آنها می گویند کمپانی مادر از پولهای «صندوق همگانی تبلیغات» به شکل نادرست استفاده کرده.

نام کمپانی مادر Restaurant Brands International یا RBI است. شاکیان در شکایت نامه خود به دادگاه گفته اند از سال 2014 که RBI مالکیت تیم هورتنز را از آن خود کرده، از پولهای این صندوق به شیوه هایی استفاده کرده که در گذشته مجاز نبوده.

هر فرانچایز تیم هورتنز 3.5 درصد از فروش ناخالص خود را برای تبلیغات به این صندوق واریز می کند. طبق اظهار شاکیان از سال 2014 تاکنون بیش از 700 میلیون دلار به این صندوق واریز شده. در شکایت مذکور کمپانی RBI متهم شده که این پولها را به نفع خودش و اشخاصی نظیر دانیل شوارتز مدیرعامل خود استفاده کرده. این ادعاها هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده.آگهی

به گزارش کندین پرس، کمپانی مادر RBI همه این اتهامات را رد کرده و گفته خود را متعهد به همکاری با صاحبان کافی شاپها می داند تا تیم هورتنز قوی بماند.

صاحبان فرانچایزها می گویند به این علت شکایت خود را تقدیم دادگاه کرده اند که کمپانی RBI از پاسخ دادن به آنها خودداری کرده. شاکیان از RBI خواسته بودند نحوه استفاده از پولها را توضیح دهد.

دانیل شوارتز مدیرعامل RBI قبلا به این گروه گفته بوده که بهتر است شکایتشان را به طور خصوصی مطرح کنند. او اخیرا با بعضی از صاحبان فرانچایزها ملاقات داشته.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید