کارتهای امتیازی نظیر ایرمایلز مایلها از مشتریان عقب مانده اند

پ پ پ

کارتهایی نظیر ایر مایلز Air Miles برای این بودند که به مشتریان وفادار، امتیاز بدهند. در چند ده سال اخیر برنامه های امتیازدهی به مشتریان وفادار Customer Loyalty Programs توسعه بسیاری پیدا کردند.

اما اخیرن به دنبال عدم وفای به عهد بعضی از این کارتها، به شدت اعتماد عمومی مردم نسبت به این کارتها آسیب دیده و معلوم نیست به این زودی به جای اولش برگردد.

با این حال هنوز هم استفاده از این کارت ها در کانادا بسیار رایج است. به گفته کارشناسان بیش از 89 درصد کانادایی ها عضو یکی یا چند نوع از این برنامه های امتیازی هستند.آگهی

شکایات مردم زمانی اوج گرفت که سال گذشته ایر مایلز اعلام کرد که امتیازات مشتریان را اگر طی مدت معینی استفاده نکنند، باطل خواهد کرد. البته تحت فشار مردم، ایرمایلز از تصمیم خود برگشت ولی عده زیادی در این میان زیان دیدند زیرا از ترس اینکه مبادا امتیازاتشان باطل شود به سرعت کالاها یا سرویس هایی که مورد نیازشان نبود را دریافت کردند.

شکایت های مردم چنان بالا گرفت که بعضی از کمپانی های خرده فروشی نظیر «مترو» گفتند می خواهند از برنامه ایرمایلز خارج شوند و کارت امتیازی خودشان را به جریان بیندازند.

در سال 2013 نیز برنامه امتیازی ایروپلن Aeroplan اعلام کرد امتیازاتش را اگر طی هفت سال استفاده نشوند لغو می کند. این تصمیم سبب اعتراضات و شکایت های فراوان مشتریان شد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید