چی گران شده، چی ارزان!

پ پ پ

میزان تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کانادا در ماه فوریه امسال نسبت به فوریه سال قبل، دو درصد بوده.

سازمان آمار کانادا کالاها و خدمات را در هشت گروه اصلی تقسیم بندی می کند. در هفت گروه از این هشت گروه، قیمت ها بالا رفته، و در یک گروه ـ گروه مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه ـ قیمت ها کاهش داشته.

بیشترین افزایش قیمت در یکسال گذشته متعلق به بنزین است که اگر بنزین را کنار بگذاریم نرخ تورم در یکسال گذشته به جای 2 درصد می شود 1.3 درصد.آگهی

قیمت بنزین در فوریه 2017 نسبت به فوریه 2016، 23.1 درصد افزایش داشته، و همین باعث شده که هزینه حمل و نقل در یکسال گذشته 6.6 درصد بالا برود.

چند نمونه
در فوریه 2017 نسبت به فوریه 2016:
ـ قیمت مواد غذایی 2.3 درصد کاهش داشته
ـ سبزیجات تازه 14 درصد کاهش داشته
ـ میوه های تازه 13.3 درصد کاهش داشته (زمستان سال گذشته میوه ها ناگهانی افزایش چشمگیری داشتند)

قیمت مسکن:
در خبر کندین پرس اشاره ای به قیمت مسکن نشده، تنها می توانیم اضافه کنیم که نرخ افزایش مسکن بخصوص در تورنتو طی یکسال گذشته بیشتر از 20 درصد بوده.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید