پیروزی در نبرد تاریخی ویمی ریج؛ سمبل اتحاد کانادایی های قدیم و جدید

جاستین ترودو روز یکشنبه در فرانسه در بزرگداشت یکصدمین سال نبرد تاریخی «ویمی ریج» Battle of Wimy Ridge گفت کانادایی هایی که در این نبرد جان خود را فدا کردند، کانادا را به کشوری متعهد به صلح مبدل کردند.

یکصد سال قبل در تپه ماهورهای وسیع «ویمی» در فرانسه، چهار نیروی نظامی جدا از هم کانادایی ها برای اولین بار به هم پیوستند و در روز دوشنبه 9 اپریل 2017 که مصادف با Easter Monday بود، در میان برف و بوران، و در زیر شلیک مستقیم مسلسل های دشمن، راه خود ر به سوی دژی که به نفوذناپذیری مشهور بود، گشودند و به یک پیروزی تاریخی در جنگ جهانی اول دست یافتند.

جاستین ترودو در بیانیه جداگانه ای که روز یکشنبه صادر کرد این کانادایی های فداکار را چنین توصیف می کند.آگهی

«آنها کانادایی هایی بودند معمولی اما فداکار که از چهار گوشه کانادا آمده بودند: فرانسوی زبانها، انگلیسی زبانها، کانادایی های تازه مهاجر، و بومیان اولیه.

جاستین ترودو در بیانیه خود می گوید:  «بسیاری از سربازانی که در آن روز یونیفورم کانادا را به تن داشتند مهاجران کانادایی بودند

جاستین ترودو در بیانیه خود می گوید:
«بسیاری از سربازانی که در آن روز یونیفورم کانادا را به تن داشتند مهاجران کانادایی بودند

آنها به پیروزی ای دست یافتند که ارتش های دیگر در کسب آن ناکام مانده بودند؛ اما این موفقیت به بهای سنگینی به دست آمد؛ نزدیک به 3600 کانادایی جانشان را از دست دادند، و بیش از 7000 تن هم زخمی شدند. نبرد ویمی ریج همچنان یکی از خونین ترین نبردها در تاریخ کانادا به شمار می رود.»

این پیروزی کانادایی ها منجر به یکی از پیروزی های قاطع متفقین در جنگ جهانی اول شد. تکنیک های خلاقانه ای که توسط سربازان کانادایی در نبرد ویمی ریج به کار گرفته شد، سهم مهمی در پیروزی نهایی متفقین در یکسال و نیم بعد در جنگ جهانی اول داشت.

جاستین ترودو در بیانیه خود می گوید:
«بسیاری از سربازانی که در آن روز یونیفورم کانادا را به تن داشتند مهاجران کانادایی بودند؛ مردمانی از زبانها و تبارهای گوناگون که از مناطق مختلف کانادا می آمدند و برای ارزش هایی می جنگیدند که این همه برای ما عزیز است: آزادی، دموکراسی و صلح. به قول یکی از بازماندگان این نبرد: «ما به عنوان آلبرتایی و نواسکوشیایی به ویمی ریج رفتیم ولی به عنوان کانادایی بازگشتیم.»

این پیروزی کانادایی ها منجر به یکی از پیروزی های قاطع متفقین در جنگ جهانی اول شد.

این پیروزی کانادایی ها منجر به یکی از پیروزی های قاطع متفقین در جنگ جهانی اول شد.

نبرد «ویمی ریج»
این نبرد از مهمترین نبردهای جنگ جهانی اول بود که در منطقه Nord-Pas-de-Calais در فرانسه رخ داد. مبارزان اصلی این نبرد را نیروهای کانادایی از چهار لشکر جداگانه تشکیل می دادند که در مقابل سه لشکر ارتش ششم آلمان می جنگیدند. نبرد از 9 تا 12 اپریل 1917 به طول کشید. این نبرد بخشی از نبرد گسترده تری به رهبری بریتانیایی ها به نام Battle of Arras بود.

نیروهای کانادایی در همان روز اول بخش اعظم دامنه ای که زیر کنترل آلمانها بود را به کنترل خود درآوردند. در حالی که نیروهای آلمانی به شدت مقاومت می کردند، کانادایی ها توانستند در روز دوازده اپریل دژ مستحکم آلمانها را فتح کنند. و بدین ترتیب زمینه برای پیشروی های بعدی نیروهای متفقین در جنوب هموار شد.

مورخان پیروزی در این نبرد تاریخی را نتیجه مجموعه ای از تکنیک ها و تاکتیک های نیروهای کانادایی می دانند. این اولین بار بود که چهار لشکر گوناگون کانادایی با هم یکی می شدند و به همین خاطر این پیروزی سمبل دستاوردها و فداکاری ملی کانادایی ها به حساب می آید.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید