پنج عضو نیروی دریایی کانادا در مخالفت با یادبود قربانیان بومیان در هلیفکس

پ پ پ

همزمان با «روز کانادا» دهها نفر در روز اول جولای، در کنار مجسمه ادوارد کورنوالیس Edward Cornwallis فرماندار نواشکوتیا و بنیانگذار شهر هلیفکس گرد آمدند تا یاد بومیان قربانی کانادا را گرامی بدارند. آنها با چند تن که خود را اعضای گروه
«Proud Boys» معرفی می کردند روبرو شدند.

کندین پرس روز سوم جولای از اقدام چند نفر در لباسهای یکسان گزارش داد که یکی از آنها در حال حمل پرچم سابق کانادا (که در بخشی از آن پرچم انگلستان نقش بسته) بوده. قصد آنها مخالفت با مراسم بومیان در شهر هلیفکس بوده.

جان نیوتون Rear Admiral John Newton فرمانده نیروی دریایی شرق کانادا سه شنبه این هفته از این بابت از بومیان عذر خواهی کرد.آگهی

ژنرال جاناتان ونس Gen. Jonathan Vance رئیس ستاد ارتش در اظهار نظری در این مورد گفت: هر کس در ارتش که حاضر به دفاع (از ملت) نباشد با عواقب شدید شامل اخراج مواجه خواهد بود.

وی همچنین گفت این ۵ نفر از خدمت تعلیق و اعمالشان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مستعمره انگلیس
خبر گذاریها همچنین گزارش کردند فردی که پرچم قدیمی کانادا را در دست داشته گفته: «اینجا قلمرو میکمگ بود. اما الان کانادا است. اینجا هلیفکسِ نواشکوتیا است که مستعمره انگلیس است.»

کورنوالیس به عنوان والی شهر که آن را در 1749 بنیاد کرد، برای سرِ بومیانِ میکمگ Mi’kmaq جایزه تعیین کرده بود.

در نظر سنجی چند هفته پیش از اهالی هلیفکس ۳۱ درصد خواهان برداشته شدن نام کورنوالیس از مجامع عمومی شدند در حالیکه ۵۸ درصد خواهان باقی ماندن آن بودند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید