پلیس «بری» در جستجوی دزد گرسنه!

پ پ پ

پلیس شهر «بری» انتاریو در جستجوی یک دزد گرسنه است!

این دزد در آخر هفته گذشته از پنجره وارد یک تراک فروش مواد غذایی شده و به یخچال و فریزر آن دستبرد زده و دو بسته نیم کیلویی پنیر، یک بسته 5 پاوندی بیکن و یک پاکت پنج پاندی کوفته قلقلی meetballs را با خود برده!

«بری» شهری ییلاقی در یکصد کیلومتری شمال تورنتوست.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید