پرواز از شغل خوب به سرقت 9 بانک روی بال قمار و مواد!

پ پ پ

مرد 29 ساله ای در بریتیش کلمبیا اعتراف کرد که در 8 مورد از 9 سرقت بانک، از اسلحه ساختگی استفاده کرده.

دادگاه وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.

همه نه بانکی که هدف دستبرد این شخص قرار گرفته در غرب کانادا بوده اند. سارق سان کورنیش نام دارد.آگهی

مدارک دادگاه حاکی است که کورنیش اولین بانک را در پرینستون بریتیش کلمبیا در دسامبر 2014 سرقت کرد و بعد این بانکزنی ها را در نقاط مختلف آلبرتا و ساسکاچوان ادامه داد و بعد به سه بانک دیگر در بریتیش کلمبیا دستبرد زد.

مدارک دادگاه حاکی است که کورنیش قبلن هیچ سابقه خلافی نداشته و شغل پردرآمدی داشته اما قمار و الکل و مواد مخدر سبب می شود که کار خود را از دست بدهد و به بانکزنی روی بیاورد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید