پذیرش اپلی کیشن برای کمک مالی به برنامه های مالتی کالچر در کامیونیتی ها

هر سال روز 27 جون روز بزرگداشت مالتی کالچرالیزم در کانادا است.

خانم لورا آلبانیز وزیر شهروندی و مهاجرت انتاریو به مناسبت این روز با حضور در مراسمی در تورنتو اعلام کرد که از هم اکنون اپلی کیشن های درخواست کمک مالی برای توسعه فعالیتهای مالتی کالچرال در کامیونیتی ها پذیرفته می شود.

سازمانهای غیرانتفاعی که در زمینه کمک به مهاجران و برنامه های مالتی کالچر فعالیت می کنند تا اول آگوست 2017 فرصت دارند برای این گرنت اپلی کیشن بدهند.آگهی

پروژه ها باید بین اول نوامبر 2017 تا 31 مارچ 2018 انجام شود.

www.ontario.ca/page/multicultural-community-capacity-grant-program

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید