پانزده سال پیش در همین هفته: چرخه خشونت خانوادگی

پ پ پ

این مجموعه اطلاعاتی از سوی پلیس تورنتو در اختیار «سلام تورنتو» قرار گرفته است

این مطلب پنجشنبه 11 جولای 2002  در سلام تورنتو منتشر شد

سلام تورنتو ـ پنجشنبـه 11 جولای 2002:آگهی

تا همین گذشته نه چندان دور، خشونت خانوادگی به شکل یک مشکل ناشی از ناتوان بودن فرد به کنترل عصبانیت خود (anger management problem) دیده میشد. به عبارت دیگر چنین تلقی می شد که فرد کنترل خشم خود را از دست داده و آن را بر سر قربانی خالی می کند.

اما امروزه دریافته اند که بسیاری از افراد خشن abusers خشم خود را فقط متوجه پارتنر خود می کنند و نه هیچکس دیگر.

بنابر این امروزه به این مسئله به عنوان «قدرت نمایی و کنترل پارتنر» نگاه می شود و نه عدم توانایی در کنترل خشم.

چرا خشونت خانوادگی یک مسئله «قدرت نمایی و کنترل پارتنر» است؟

در خشونت خانوادگی، از خشونت برای حقیر کردن humiliating ، ترساندن intimidating ، مجبور ساختن coercing و یا صرفا به منظور ناتوان ساختن طرف مقابل استفاده می شود.

هدف فرد خشن آن است که دیگری را تابع و مطیع خود سازد:
ـ اشکال قدرت نمایی و کنترل
ـ کنترل مسائل مالی خانواده
ـ طرف مقابل را خوار شمردن
ـ یا طرف مقابل به صورت پیشخدمت رفتار کردن
ـ از علائم و قیافه ها و حرکات تهدیدآمیز و خشن استفاده کردن
ـ کنترل کردن اعمال طرف مقابل، اینکه به کجا مـی رود، چـه می پوشـد، به چه نگاه می کند، یا که حرف می زند.

ـ سعی برای آنکه قربانی در مورد بچه ها احساس گناه کند.

فرد خشن سعی می کند با استفاده از قیافه و حرکات خشم آمیز، جاسوسی کردن، فریاد کشیدن، شکستن اشیای خانه، صدمه زدن به اموال و خانه، کاری کند که طرف مقابل دچار نگرانی شود.

فرد خشـن تمام تصمیمات مهم را خودش می گیرد، به عنوان سلطان خانه عمل می کند. سعی می کند احساسات طرف مقابل را شدیدا جریحه دار کند، و بچه ها را از او بگیرد، حتی تهدید به خودکشی می کند.

از نظر اقتصادی سعی می کند مانع از گرفتن شغل توسط پارتنر خود شود، و اگر او سر کار می رود، در کار او مداخله می کند. کاری می کند که پارتنر پیوسته از او طلب پول بکند. درآمد قربانی را از او می گیرد، و تمام پول و دارایی خانواده را تحت کنترل خود می گیرد.
از نظر سکسی، با او به زور و برخلاف میلش سکس می کند Sexual assault، سکس او را حقیر و ناچیز و ضعیف می شمارد sexual degradation و با او مثل یک وسیله صرفا برای سکس عمل می کند sex object.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید