این مطلب پنجشنبه 20 جون 2002 در سلام تورنتو منتشر شد

پانزده سال پیش در همین هفته: در حاشیه اهدای جایزه به هفته نامه سلام تورنتو

پ پ پ

در پی دریافت این جایزه با خیل تلفن ها، تماسها، فکس هاو پیامهای ایمیل روبرو شدم که طی آن آحاد کامیونیتی عزیز ایرانیان تورنتو، از معلمان و پزشکان و هنرمندان و دانشجویان و ورزشکاران تا صاحبا ن حرفه ها ومشاغل این موفقیت را به ما تبریک گفتند. این موفقیت ققط از آن ما نیست به همه شما تعلق دارد. 

دست همه شما را می فشاریم. با غرور و رسا می گوییم:

این موفقیت بدون حمایت های شما، همکاری شما و محبت های شما ممکن نبود. و با همه شما عهد می کنیم که تمام تلاش خود را به کار بندیمآگهی

که با استفاده از ایده های نوین ژورنالیسم، مروج اعمال و گفتار و پندار نیک باشیم. و البته نیک می دانیم که فقط املای نانوشته بدون غلط است.

پنجشنبـه 20 جون 2002ـ
همین دیروز بود در کوچه پس کوچه های تهران، از خرازی توکلی، هر دوشنبه مجله اطلاعات کودکان را به پنج ریال می گرفتم.
و تا قبل از این که به خانه برسم، در راه، در بازارچه، داستان «یازده رخ» را می خواندم. هر بار قسمتی از شاهنامه، به نثر، به قصه، بازگو می شد. داستانهای شاهنامه، داستانهای رستم، سیاوش و سودابه، اسفندیار، سهراب، پیران ویسه، تهمینه و قباد.

***

آیا شود که فرزندان ما داستانهای شاهنامه را بخوانند، به فارسی، و لذت برند از آن همه آرمانهای والای انسانی که به زیباترین صورتی در آن داستانها انعکاس یافته، و تجربه کنند ادبیاتی را که چنین پرشکوه دوستی و جوانمـردی، و انصـاف و گذشت را ترویج می کند؟

***

همین دیروز بود که خانم جانت اکر وزیر دارایی انتاریو بودجه سال جاری این استان را اعلام کرد. بودجه آموزش و پرورش فقط 117 میلیون دلار افزایش پیدا کرده.
آموزش و پرورش انتاریو از کمبود بودجه رنج می برد، بسیاری از برنامه ها و فوق برنامه ها محدود شده. پیشنهاد شده که بعضی از برنامه ها نظیر تدریس زبانهای بین المللی در مدارس در روزهای شنبه تعطیل شود. زبان فارسی یکی از این زبانهاست. هر روز شنبه صدها تـن از نوجوانان مـا در این کلاسها شرکت می کنند و این تنها شانس آنها برای فراگیری زبان فارسی در سیستم آموزش عمومی است.

***

همین دیروز بود که آقای بیل گراهام وزیر امور خارجه کانادا در مراسم اهدای جوایز به رسانه های قومی کانادا، از جمله به هفته نامه سلام تورنتو، در هنگام معارفه، وقتی نام ایران به میان آمد، اولین کلمه ای را که به زبان آورد کلمه «فردوسی» بود.
می خواست به حافظ اشاره کند اما نام فردوسی بر زبانش جاری شد.
نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام.

***

همین دیروز بود که جری فیلیپس نماینده پارلمان انتاریو کانادا را به باغ گلی تشبیه کرد که گلهای آن از سراسر جهان گردآوری شده اند.
بسیاری از این گلها ایرانی هستند، جوانان و نوجوانان ما.

 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید