هوم کپیتال 2 میلیارد دلار لاین آو کردیت اش به کمپانی وارن بافت را بازپرداخت کرد

کمپانی مورگیج هوم کپیتال که اوایل امسال در خطر ورشکستگی قرار داشت می گوید موفق شده دو میلیارد دلار وامی که به صورت لاین آو کردیت از Berkshire Hathaway متعلق به وارن بافت گرفته بود را بازپرداخت کند.

هوم کپیتال ماه گذشته این خط کردیتی حیاتی را از کمپانی وارن بافت گرفته بود تا بتواند اعتماد سرمایه گذاران را مجددا به دست آورد.

هوم کپیتال می گوید درآمد حاصل از فروش دارایی هایش کمک کرد تا بتواند لاین آو کردیت مذکور را بازپرداخت کند و به این ترتیب هزینه بهره ای را که می پردازد کاهش دهد.آگهی

هوم کپیتال بـه کسانـی وام مورگیـج می دهد که موفق به دریافت وام از بانکهای بزرگ نمی شوند.

این کمپانی اوایل امسال متهم شده بود که بر سر نحوه برخورد خود با افتضاح مالی مرتبط با اپلی کیشن های وامهای جعلی، سرمایه گذارانش را گمراه کرده.

هوم کپیتال موفق شده در این مورد و همچنین در مورد یک شکایت جمعی سرمایه گذاران با آنها به تفاهم برسد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید