هشتاد درصد کاهش گازهای گلخانه ای در تورنتو؛ اما تا سال 2050

پ پ پ

شورای شهر تورنتو طرحی برای کاهش گازهای گلخانه ای به میزان 80 درصد تدوین کرده، نکته اینجاست که برای این 80 درصد کاهش 32 سال زمان در نظر گرفته شده؛ به عبارت دیگر تا سال 2050!

شورای شهر در این طرح می خواهد گازهای گلخانه ای تا سال 2030 به میزان 65 درصد (نسبت به سال 1990) کاهش پیدا کنند؛ البته برای ساختمانهای جدید، میزان تولید آلودگی تا آن تاریخ باید تقریبا به صفر برسد.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید